close menu

metafrasi.intranet - Header Section

Επιλεξτε γλωσσα

Ακολουθηστε μας

facebookyoutubelinkedinwp

diavioumathisi

metafrasi.intranet - Main Section

metafrasi.intranet - main_container_top info

metafrasi.intranet - Main Component

Σκοπός του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει τους σπουδαστές στην τέχνη και τις τεχνικές της μετάφρασης και να τους βοηθήσει να αποκτήσουν υψηλό επίπεδο γνώσης και χειρισμού της γαλλικής και της ελληνικής γλώσσας. Το πρόγραμμα έχει πρακτική κατεύθυνση και απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να γίνουν επαγγελματίες μεταφραστές ή να διευρύνουν τις γνώσεις τους στη γαλλική και την ελληνική γλώσσα.

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στη φόρμα που θα βρείτε παρακάτω, για να λάβετε τον αναλυτικό οδηγό του προγράμματος.

 Δομή:

Φοίτηση 36 εβδομάδων, με τρία 3ωρα μαθήματα την εβδομάδα (6 ώρες προς τα Ελληνικά και 3 προς τα Γαλλικά).

Καλύπτονται τα εξής:

 • εισαγωγή στην ιστορία της μετάφρασης
 • βασικές σχολές θεωρίας της μετάφρασης
 • μεθοδολογία έρευνας και τεκμηρίωσης (έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, πηγές στο Διαδίκτυο κ.ά.)
 • ανάλυση κειμένου
 • μεθοδολογία αντιμετώπισης ευρέος φάσματος μεταφραστικών προβλημάτων
 • πρακτική εξάσκηση στη μετάφραση κειμένων μέσου και υψηλού βαθμού εξειδίκευσης (επιστημονικά, τεχνολογικά, οικονομικά, τουριστικά και λογοτεχνικά κείμενα, καθώς και κείμενα από τις ανθρωπιστικές και τις κοινωνικές επιστήμες)
 • εκπαίδευση στο MS WORD ειδικά για μεταφραστές
 • εισαγωγή στις μεταφραστικές τεχνολογίες (μεταφραστικές μνήμες, μηχανική μετάφραση, τοπική προσαρμογή λογισμικού και ιστότοπων, εφαρμογές διαχείρισης ορολογίας)
 • εκπαίδευση στo εργαλείο μεταφραστικού περιβάλλοντος SDL Trados Studio Professional (21 ώρες) και πιστοποίηση στα επίπεδα Beginner και Intermediate
 • πρακτικές συμβουλές έναρξης επαγγέλματος και εισόδου στην αγορά εργασίας

 monoetesplusFR

Οι σπουδαστές του Μονοετούς Προγράμματος Εκπαίδευσης Μεταφραστών αποκτούν το δικαίωμα να παρακολουθήσουν δωρεάν το σεμινάριο Επάγγελμα: Μεταφραστής. Οι δε αριστούχοι μπορούν να ενταχθούν στα προγράμματα Μαθητείας και Εθελοντικής Εργασίας.

Προϋποθέσεις εγγραφής:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν πολύ καλά τη Γαλλική [κάτοχοι πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου C2 (Κ.Π.Γ. Γ2, DALF C2, Sorbonne II), φοιτητές ή απόφοιτοι Γαλλικής Φιλολογίας, φυσικοί ομιλητές της γαλλικής γλώσσας κ.λπ.]. Οι κάτοχοι πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου C1 μπορεί να γίνουν δεκτοί κατόπιν διαγνωστικού τεστ.

monoetes galliko

Πλεονεκτήματα του Μονοετούς Προγράμματος Εκπαίδευσης Μεταφραστών

Δοκιμασμένο πρόγραμμα σπουδών
Το γαλλικό πρόγραμμα έχει δομηθεί με βάση το syllabus του αγγλικού Μονοετούς Προγράμματος Εκπαίδευσης Μεταφραστών που προσφέρουμε επί 26 χρόνια, αρχικά στο Βρετανικό Συμβούλιο και στη συνέχεια στη meta|φραση. Έτσι, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι θα επιλέξετε ένα πρόγραμμα δοκιμασμένο και άρτια οργανωμένο, το οποίο κάθε χρόνο προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα περί εκπαίδευσης μεταφραστών.

Καθηγητές με εκπαιδευτική και μεταφραστική πείρα
Στη meta|φραση πιστεύουμε ότι οι εκπαιδευτές μεταφραστών πρέπει οπωσδήποτε να είναι και οι ίδιοι επαγγελματίες μεταφραστές. Έτσι, όλοι οι καθηγητές του προγράμματος έχουν πολυετή πείρα στην αγορά και μεγάλη διδακτική εμπειρία.

Ένας χρόνος φοίτησης
Η εντατική μορφή του προγράμματος (6 ώρες μετάφραση προς τα Ελληνικά και 3 ώρες μετάφραση προς τα Γαλλικά την εβδομάδα) εξασφαλίζει ταχύτητα στη φοίτηση, όχι όμως σε βάρος της ποιότητας. Στη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, οι σπουδαστές αποκτούν στέρεες βάσεις στην τέχνη και τις τεχνικές της μετάφρασης μέσω της πρακτικής τους εξάσκησης με γενικά και ειδικά κείμενα. Έχοντας αποκτήσει καλή γνώση του αντικειμένου στο τέλος της φοίτησής τους, μπορούν στη συνέχεια να εξειδικευθούν στον τομέα της επιλογής τους παρακολουθώντας το αντίστοιχο σεμινάριο.

Μαθήματα μεθοδολογίας έρευνας
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ειδική ενότητα Μεθοδολογίας Έρευνας με προχωρημένες τεχνικές για σύνθετη αναζήτηση και διασταύρωση πηγών, ώστε να διασφαλίζεται η πραγματολογική ακρίβεια και η ορολογική συνέπεια στη μετάφραση των εκπαιδευομένων.

Εκπαίδευση στην επεξεργασία κειμένου και στo εργαλείο μεταφραστικού περιβάλλοντος SDL Trados Studio Professional
Δύο ενότητες που καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες που έχει ο μεταφραστής κατά την επεξεργασία κείμενου (τυφλό σύστημα πληκτρολόγησης, γρήγορη εκτέλεση εργασιών, δημιουργία και χρήση συντομεύσεων για την εκτέλεση εντολών και μακροεντολών κ.λπ.) και τη χρήση μεταφραστικών μνημών (δηλαδή εξειδικευμένων εργαλείων που αυξάνουν την παραγωγικότητα και την ακρίβεια του μεταφραστή).

Πρωτότυπο θεωρητικό και μεθοδολογικό υλικό
Το πλούσιο θεωρητικό και μεθοδολογικό υλικό του προγράμματος δεν αποτελείται από φωτοτυπίες γνωστών βιβλίων Μεταφρασεολογίας, αλλά είναι πρωτότυπο υλικό, που έχει γραφτεί στα ελληνικά ειδικά για τους σκοπούς του προγράμματος, ώστε να είναι συνοπτικό αλλά περιεκτικό, και πάνω απ' όλα κατανοητό. Με τη βοήθεια εκτενούς βιβλιογραφίας, έγινε προσεκτική επιλογή των στοιχείων θεωρίας που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα σπουδών, με γνώμονα το κατά πόσο αυτά βοηθούν το σπουδαστή να αποκτήσει σωστή και συμπαγή μεθοδολογία.

Ποικιλία γενικών και ειδικών κειμένων, με κλιμακούμενη δυσκολία
Τα κείμενα που καλείται να μεταφράσει ο σπουδαστής καλύπτουν ποικιλία πηγών και επιπέδων εξειδίκευσης, ώστε να διασφαλίζεται η πληρέστερη κάλυψη κάθε θεματικού τομέα.

Αδιάλειπτο ενδιαφέρον των διδασκόντων για τους σπουδαστές
Οι καθηγητές του προγράμματος ασχολούνται ουσιαστικά με τους εκπαιδευόμενους μεταφραστές σε όλη τη διάρκεια των σπουδών τους αλλά και μετά από αυτές. Δεν φροντίζουν μόνο για την κατάρτιση των σπουδαστών, αλλά μεριμνούν και για τη διαμόρφωσή τους σε επαγγελματίες μεταφραστές.

Επαγγελματική καθοδήγηση
Όλοι οι απόφοιτοι του προγράμματος δικαιούνται να παρακολουθήσουν δωρεάν το σεμινάριο Επάγγελμα: Μεταφραστής (διάρκεια 15 ώρες), που καλύπτει όλες τις πτυχές της οργάνωσης, της προώθησης και της δικτύωσης του ελεύθερου επαγγελματία μεταφραστή.

 • info:

  Μονοετές Πρόγραμμα και SDL Trados Studio

  Οι συμμετέχοντες στο Μονοετές Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μεταφραστών αποκτούν τα παρακάτω προνόμια:

  • έκπτωση 50% στην τιμή του SDL Trados Studio Freelance
  • δωρεάν συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης του SDL Trados Studio Professional και του SDL MultiTerm Desktop.

  Το συνολικό όφελος των συμμετεχόντων από αυτά τα προνόμια υπερβαίνει τα €350.

 • ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ::

  8 Οκτωβρίου 2018

  Δείτε τους άλλους γλωσσικούς συνδυασμούς:

 • ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ:
  • Μέρος των διδάκτρων μπορεί να καλυφθεί από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24%!
  • Επικοινωνήστε με τη Γραμματεία για να ενημερωθείτε για τις κατηγορίες εκπτώσεων που προβλέπονται.
  • Όλοι οι απόφοιτοι του προγράμματος δικαιούνται να παρακολουθήσουν δωρεάν το σεμινάριο Επάγγελμα: Μεταφραστής, που καλύπτει όλες τις πτυχές της οργάνωσης, της προώθησης και της δικτύωσης ενός ελεύθερου επαγγελματία μεταφραστή.
 • ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ:
 • Facebook Image Translator's Training: Facebook Image Translator's Training

metafrasi.intranet - Bottom info

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να σας στείλουμε τον αναλυτικό οδηγό του προγράμματος.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

ΓΝΩΜΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

 • Ξανθοπούλου Μαρία

  Μεταφράστρια
  Εργοδότης: Attimedia/Attica the Expert team

  Πρέπει να ομολογήσω ότι η φοίτησή μου στη meta|φραση με οδήγησε στο να αποβάλω την εντύπωση που είχα μέχρι τότε ότι η μετάφραση είναι μια ρομαντική ενασχόληση. Αυτό ακριβώς όμως είναι που εκτίμησα ιδιαίτερα στο συγκεκριμένο πρόγραμμα: τον πρακτικό του προσανατολισμό.

  Ασχοληθήκαμε με διαφορετικά είδη κειμένων, μάθαμε να αντιμετωπίζουμε τα μεταφραστικά προβλήματα που συχνά προκύπτουν, συμβιβαστήκαμε με τις προθεσμίες που χαρακτηρίζουν αυτή τη δουλειά. Προετοιμαστήκαμε δηλαδή για την πραγματική αγορά εργασίας.

  Πολύ χρήσιμο θεωρώ επίσης το Πρόγραμμα Μαθητείας, το οποίο προσφέρει την ευκαιρία να γίνουν τα πρώτα, ή και περισσότερα, βήματα στο επάγγελμα, όπως συνέβη και στη δική μου περίπτωση.

  Τέλος, αν και το βασικότερο, θέλω να αναφερθώ στους καθηγητές της σχολής. Άνθρωποι που αγαπούν ουσιαστικά το αντικείμενο αλλά μπορούν και να μεταδώσουν την αγάπη τους αυτή.

  Τους ευγνωμονώ για αυτό!

 • Αντιγόνη Ελένη Βαλάκου

  Μεταφράστρια
  Εργοδότης: ORCO

  Ξεκίνησα τις σπουδές μου στη meta|φραση από το Μονοετές Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μεταφραστών, που με έφερε, από τις πρώτες κιόλας διδακτικές ώρες, σε επαφή με τη μετάφραση στην πράξη και μου πρόσφερε μια πλήρη και σαφή εικόνα του επαγγέλματος του μεταφραστή και την ευκαιρία να κάνω τα πρώτα μου βήματα σε αυτό μέσω της πρακτικής άσκησης.

  Στη συνέχεια, παρακολούθησα το σεμινάριο Τεχνική Μετάφραση και Ορολογία, το οποίο, μέσα από το πλούσιο και ενδιαφέρον διδακτικό υλικό και την προσωπική καθοδήγηση, μου έδωσε σημαντικά εφόδια για να αντεπεξέλθω στις ιδιαίτερες απαιτήσεις της μετάφρασης τεχνικών και επιστημονικών κειμένων, καθώς και στην ανάγκη για συνεχή βελτίωση και εξέλιξη.

  Οι καθηγητές της σχολής μοιράζονται με γενναιοδωρία τις γνώσεις που έχουν κατακτήσει στη μακρόχρονη πορεία τους και δίνουν στους σπουδαστές πρακτικές και ειλικρινείς συμβουλές, πολύτιμες τόσο για την είσοδο στην αγορά εργασίας όσο και για τα επόμενα βήματά τους.

 • Άννα Παπαστεργίου

  Μεταφράστρια

  Η ενασχόλησή μου με την μετάφραση ήταν τελείως ερασιτεχνική, πάντοτε όμως μου προξενούσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον πώς οι γλώσσες αποδίδουν η καθεμία με τον τρόπο της τα ίδια νοήματα. Στην αναζήτηση μιας νέας επαγγελματικής σταδιοδρομίας, μετά από τις σπουδές μου στην κλασική φιλολογία και την απασχόλησή μου στον χώρο των μουσείων και της τέχνης, η μετάφραση βρέθηκε πάλι μπροστά μου. Αποφάσισα λοιπόν να επενδύσω σε ένα πρόγραμμα μεταφραστικών σπουδών. Στη meta|φραση με κέρδισαν ο επαγγελματισμός των διδασκόντων και η σοβαρότητα απέναντι στο αντικείμενό τους ήδη από την πρώτη συνέντευξη με την Κωνσταντίνα. Έχοντας πλέον ολοκληρώσει το Μονοετές Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μεταφραστών, έχω μόνο θετικές εντυπώσεις που συμπληρώνουν την αρχική μου εικόνα για τη σχολή. Ήταν ένα πρόγραμμα ιδιαίτερα απαιτητικό, που κάλυψε ευρύ φάσμα θεμάτων, δίνοντάς μου την ευκαιρία να δοκιμάσω τις δυνάμεις μου σε διαφορετικά είδη κειμένων. Οι διδάσκοντες, συνεπείς στις υποσχέσεις τους, με εφοδίασαν με όλα τα απαραίτητα εργαλεία για να μπορέσω να βγω και να δοκιμαστώ στην πραγματική αγορά εργασίας. Η αγάπη τους για τη μετάφραση είναι μεταδοτική, καθώς μέσα στους μελλοντικούς μου στόχους είναι να παρακολουθήσω ένα σεμινάριο εξειδίκευσης και να μπορέσω να διευρύνω τις γνώσεις μου πάνω στην μετάφραση.

 • Κωνσταντίνος Μπασούρης

  Δημόσιος υπάλληλος
  Μεταπτυχιακός φοιτητής εγκληματολογίας

  Η πρώτη μου επαφή με το Κέντρο Εκπαίδευσης Μεταφραστών, meta|φραση, πραγματοποιήθηκε εντελώς τυχαία το καλοκαίρι του 2015 μέσω διαδικτύου. Πάντα με γοήτευε το συγκεκριμένο αντικείμενο και, καθώς η παρουσίαση της δομής και λειτουργίας της σχολής στην ιστοσελίδα ήταν άψογη, επικοινώνησα τηλεφωνικά με τη γραμματεία και κλείσαμε ραντεβού για ενημέρωση. Μετά από μια πλήρη και λεπτομερή παρουσίαση του αντικειμένου σπουδών στο Μονοετές Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μεταφραστών, καθώς και των δυνατοτήτων για μετεκπαίδευση και εξειδίκευση, προχώρησα στη διαδικασία της εγγραφής χωρίς δεύτερη σκέψη.

  Κατά τη διάρκεια της φοίτησής μας είχαμε τη συνεχή υποστήριξη των καθηγητών μας, Βασίλη, Κωνσταντίνας και Θάλειας, και την παροχή υλικοτεχνικών μέσων για διευκόλυνση της παρακολούθησης και περάτωσης του έργου μας, καθώς και τη διαρκή και έγκαιρη ενημέρωση από τα παιδιά που εργάζονται στη γραμματεία της σχολής, τον Τάσο και την Βαλεντίνη. Λεξικά, γλωσσάρια, ηλεκτρονικά μέσα, μεθοδολογικά εργαλεία ήταν όλα στη διάθεσή μας. Πάντα ενημερωμένοι για τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο της μετάφρασης, οι καθηγητές μας μετέδωσαν τις γνώσεις τους απλόχερα, αλλά κυρίως με τη μεταδοτικότητά τους και την αγάπη για το αντικείμενό τους, ενεργοποίησαν το ενδιαφέρον, αλλά και την περιέργεια να ψάξουμε και να ασχοληθούμε περισσότερο, εκτός του πλαισίου των προβλεπόμενων εργασιών.

  Η μονοετής φοίτηση πραγματοποιήθηκε σε ένα φιλικό και οικείο περιβάλλον, που από την πρώτη στιγμή μας έκανε να αισθανθούμε άνετα. Το πλέον ουσιώδες είναι ότι γνώρισα και συναναστράφηκα με αξιόλογους ανθρώπους, που έδωσαν έμφαση στην προσωπικότητα του καθενός μας ξεχωριστά με την παροχή συμβουλών και σε ατομικό επίπεδο πέραν του καθαρά ακαδημαϊκού, καθώς έκριναν και παρείχαν τις καθοδηγήσεις τους βάσει των κλίσεων και δυνατοτήτων του κάθε φοιτητή.

  Εν κατακλείδι, θεωρώ πως το Μονοετές Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μεταφραστών είναι ένα πρόγραμμα σπουδών υψηλού επιπέδου, που παρέχει ισχυρές βάσεις για την πρώτη επαφή με την συγκεκριμένη επιστήμη. Η εικόνα, αλλά και η εντύπωση που είχα για το τι είναι η μετάφραση, άλλαξαν ριζικά, καθώς συνεχώς ανακάλυπτα και εξακολουθώ να ανακαλύπτω πτυχές της επιστήμης αυτής, που δεν μπορούσα πριν να φανταστώ. Είναι ένας κόσμος πολυποίκιλος και συναρπαστικός, συνεχώς εξελισσόμενος, με πολλές, διαφορετικές και ενδιαφέρουσες εφαρμογές. 

  Το Μονοετές Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μεταφραστών με βοήθησε να αποκτήσω σφαιρικότερη και πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την συγκεκριμένη επιστήμη, είναι απαιτητικό ως προς την απαιτούμενη αφιέρωση χρόνου, όχι όμως και ακατόρθωτο. Το συνιστώ ανεπιφύλακτα σε όσους θέλουν να ασχοληθούν και να ανακαλύψουν τα πολλά και ενδιαφέροντα μονοπάτια της μετάφρασης.