close menu

metafrasi.intranet - Header Section

Επιλεξτε γλωσσα

Ακολουθηστε μας

facebookyoutubelinkedinwp

diavioumathisi

metafrasi.intranet - Main Section

metafrasi.intranet - main_container_top info

metafrasi.intranet - Main Component

Σκοπός του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει τους σπουδαστές στην τέχνη και τις τεχνικές της γενικής μετάφρασης και να τους βοηθήσει να εξειδικευτούν σε δύο ή περισσότερους θεματικούς τομείς.

Το πρόγραμμα λειτουργεί από το 2006 και απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να εργαστούν ως επαγγελματίες μεταφραστές ή να διευρύνουν τις γνώσεις τους στην αγγλική και την ελληνική γλώσσα.

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στη φόρμα που θα βρείτε παρακάτω, για να λάβετε τον αναλυτικό οδηγό του προγράμματος.

Γλωσσικός συνδυασμός:

Αγγλικά προς Ελληνικά, με δυνατότητα εξειδίκευσης στη μετάφραση προς τα Αγγλικά.
(Δείτε τους άλλους γλωσσικούς συνδυασμούς: Γαλλικά-Ελληνικά και Γερμανικά-Ελληνικά.)

Διάρκεια:

16 μήνες (φοίτηση + προβλεπόμενα διαστήματα διακοπών).

Δομή:

Οι σπουδαστές ολοκληρώνουν τις υποχρεωτικές ενότητες του προγράμματος και στη συνέχεια επιλέγουν δύο ενότητες εξειδίκευσης.

Eνότητες:

Υποχρεωτικές ενότητες (6 μήνες)

 • Θεωρία της Μετάφρασης (2 μήνες)
 • Γενική Μετάφραση (4 μήνες)
  • - Μεθοδολογία της Μετάφρασης
  • - Μεθοδολογία της Έρευνας

Ενότητες επιλογής (3+3 μήνες)

 • Επιστήμες & Τεχνολογία
 • Λογοτεχνία
 • Οικονομία & Διοίκηση
 • Ανθρωπιστικές & Κοινωνικές Επιστήμες
 • Νομική
 • Αντίστροφη μετάφραση (μετάφραση προς τα αγγλικά)

Καλύπτονται τα εξής:

 • θεωρία της μετάφρασης
 • ανάλυση κειμένου
 • μεθοδολογία αντιμετώπισης ευρέος φάσματος μεταφραστικών προβλημάτων
 • κανόνες καλής γραφής και σωστής χρήσης της γλώσσας
 • μεθοδολογία έρευνας και τεκμηρίωσης (έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, πηγές στο Διαδίκτυο κ.ά.)
 • πρακτική εξάσκηση με κείμενα μέσου και υψηλού βαθμού εξειδίκευσης
 • πρακτικές συμβουλές έναρξης επαγγέλματος και εισόδου στην αγορά εργασίας.

DL EN mindmap

Προσφέρεται η δυνατότητα προαιρετικής περαιτέρω εξειδίκευσης με την ολοκλήρωση και των υπόλοιπων ενοτήτων επιλογής.

Προϋποθέσεις εγγραφής:

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση της Αγγλικής (κάτοχοι Proficiency, φοιτητές ή απόφοιτοι Αγγλικής Φιλολογίας, φυσικοί ομιλητές της αγγλικής γλώσσας κ.λπ.) και να διαμένουν εκτός των ορίων του νομού Αττικής ή να έχουν σοβαρούς ιατρικούς λόγους, που δεν τους επιτρέπουν να παρακολουθήσουν το αντίστοιχο πρόγραμμα στις εγκαταστάσεις της σχολής.

Περίοδοι εγγραφών:

Σεπτέμβριος και Ιανουάριος


Πλεονεκτήματα του Προγράμματος Εκπαίδευσης Μεταφραστών Εξ Αποστάσεως

Δοκιμασμένο πρόγραμμα σπουδών
Το πρόγραμμα σπουδών έχει δομηθεί βάσει του Προγράμματος Εκπαίδευσης Μεταφραστών που προσφέρουμε από το 1994, αρχικά στο Βρετανικό Συμβούλιο και στη συνέχεια στη meta|φραση. Έτσι, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι θα επιλέξετε ένα πρόγραμμα δοκιμασμένο και απόλυτα οργανωμένο, το οποίο κάθε χρόνο προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα περί εκπαίδευσης μεταφραστών.

Καθηγητές με εκπαιδευτική και μεταφραστική πείρα
Στη meta|φραση πιστεύουμε ότι οι εκπαιδευτές μεταφραστών πρέπει οπωσδήποτε να είναι και οι ίδιοι επαγγελματίες μεταφραστές. Έτσι, όλοι οι καθηγητές του προγράμματος εξ αποστάσεως έχουν πολυετή πείρα στην αγορά και μεγάλη διδακτική εμπειρία.

Δύο στάδια διόρθωσης
Μια από τις ιδιαίτερα σημαντικές καινοτομίες του προγράμματός μας είναι η διπλή διόρθωση των μεταφράσεων των σπουδαστών. Στις πρώτες εβδομάδες κάθε ενότητας, όταν ο σπουδαστής ολοκληρώσει μια μετάφραση, τη στέλνει στον αρμόδιο καθηγητή κι εκείνος του υποδεικνύει τα λάθη του, τον κατευθύνει στην κατάλληλη θεωρία και μεθοδολογία και του ζητάει να επιλύσει τα προβλήματα που παρουσιάζει η μετάφρασή του καθώς και να ενσωματώσει τις λύσεις στο κείμενό του. Ο σπουδαστής ακολουθεί τις οδηγίες/υποδείξεις και αποστέλλει την αναθεωρημένη μετάφρασή του στον καθηγητή, ο οποίος τη διορθώνει εκ νέου, προκειμένου να ελέγξει εάν όντως λύθηκαν τα προβλήματα που είχαν επισημανθεί. Όπως γίνεται κατανοητό, με το σύστημα των διπλών διορθώσεων ο σπουδαστής δεν παίρνει έτοιμες τις διορθώσεις, αλλά καλείται να τις σκεφτεί και να τις ενσωματώσει αρμονικά στο κείμενό του, λαμβάνοντας υπόψη του τη σύνταξη, τη συνοχή, τη συνεκτικότητα και το ύφος του μεταφράσματος. Με άλλα λόγια, έτσι ο σπουδαστής εξασκείται και στη μετάφραση και στην αναθεώρηση της δουλειάς του.

Μετά τις πρώτες εβδομάδες κάθε ενότητας τα κείμενα διορθώνονται μία φορά από τον καθηγητή, ώστε η φοίτηση να συνεχίζεται σε πιο ρεαλιστικές συνθήκες εργασίας.

Μαθήματα μεθοδολογίας έρευνας
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ειδική ενότητα Μεθοδολογίας Έρευνας με προχωρημένες τεχνικές για σύνθετη αναζήτηση και διασταύρωση πηγών, ώστε να διασφαλίζεται η πραγματολογική ακρίβεια και η ορολογική συνέπεια στη μετάφραση των εκπαιδευομένων.

Πρωτότυπο θεωρητικό και μεθοδολογικό υλικό
Το πλούσιο θεωρητικό και μεθοδολογικό υλικό του προγράμματος δεν αποτελείται από φωτοτυπίες γνωστών βιβλίων Μεταφρασεολογίας, αλλά είναι πρωτότυπο υλικό, που έχει γραφτεί στα ελληνικά ειδικά για τους σκοπούς του προγράμματος, ώστε να είναι συνοπτικό αλλά περιεκτικό, και πάνω απ' όλα κατανοητό. Με τη βοήθεια εκτενούς βιβλιογραφίας, έγινε προσεκτική επιλογή των στοιχείων θεωρίας που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα σπουδών, με γνώμονα το κατά πόσο αυτά βοηθούν τον σπουδαστή να αποκτήσει σωστή και συμπαγή μεθοδολογική προσέγγιση.

Επιλογή μεταξύ 6 ενοτήτων εξειδίκευσης
Στις ενότητες εξειδίκευσης, το πρόγραμμα προσφέρει δυνατότητα επιλογής δύο ενοτήτων από σύνολο έξι, που καλύπτουν το ευρύ φάσμα των θετικών και των θεωρητικών επιστημών και τη μετάφραση από τα ελληνικά προς τα αγγλικά.

Ποικιλία κειμένων, με κλιμακούμενη δυσκολία
Σε κάθε ενότητα, τα κείμενα που καλείται να μεταφράσει ο σπουδαστής καλύπτουν ποικιλία πηγών και επιπέδων εξειδίκευσης, ώστε να διασφαλίζεται η πληρέστερη κάλυψη κάθε θεματικού τομέα.

Συνεχής επικοινωνία με τους καθηγητές
Η επικοινωνία μεταξύ σπουδαστή και καθηγητή είναι συχνή και γίνεται είτε τηλεφωνικά είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε μέσω της εφαρμογής Skype. Στο πρόγραμμά μας, οι καθηγητές έχουν όνομα, πρόσωπο και φωνή και δεν είναι αόρατοι, απρόσιτοι και ψυχροί διορθωτές.

Πιστοποίηση στο εργαλείο μεταφραστικού περιβάλλοντος SDL Trados Studio Professional
Οι σπουδαστές του προγράμματος μπορούν να δώσουν εξετάσεις για να πιστοποιηθούν ως χρήστες του SDL Trados Studio Professional σε όλα τα επίπεδα (Beginner, Intermediate, Advanced) καθώς και στη Διαχείριση Μεταφραστικού Έργου με χρήση του SDL Trados Studio χωρίς να καταβάλουν εξέταστρα. Στους σπουδαστές παρέχεται όλο το απαραίτητο εκπαιδευτικό υλικό για την άρτια προετοιμασία τους για τις εξετάσεις. Σε περίπτωση που επιθυμούν να παρακολουθήσουν στις εγκαταστάσεις της σχολής το σεμινάριο εκπαίδευσης στο SDL Trados Studio Professional (24 ώρες) δικαιούνται έκπτωση 15% στα δίδακτρα του σεμιναρίου έως και 6 μήνες μετά την αποφοίτησή τους από το πρόγραμμα.

Ευρετήριο αριστούχων
Οι αριστούχοι του προγράμματος εντάσσονται σε ειδικό ευρετήριο που κοινοποιείται σε μεταφραστικές εταιρείες, εταιρείες υποτιτλισμού, εκδοτικούς οίκους και άλλες εταιρείες που αναζητούν συνεργάτες μεταφραστές.

Ενημέρωση και υποστήριξη
Οι σπουδαστές και οι απόφοιτοι του προγράμματος γίνονται μέλη σε κλειστές διαδικτυακές κοινότητες, μέσα στις οποίες δικτυώνονται μεταξύ τους, μοιράζονται χρήσιμους γλωσσικούς πόρους, ενημερώνονται για θέσεις εργασίας και σημαντικά δρώμενα στον μεταφραστικό χώρο και υποστηρίζονται από τους καθηγητές τους.

Προνομιακές τιμές σε μεταφραστικά εργαλεία, λεξικά και βιβλία μεταφρασεολογίας
Οι σπουδαστές του προγράμματος αποκτούν δικαίωμα αγοράς γλωσσικών και μεταφραστικών εργαλείων με σημαντική έκπτωση. Ενδεικτικά αναφέρουμε τη δυνατότητα αγοράς του εργαλείου μεταφραστικού περιβάλλοντος SDL Trados Studio Freelance Plus και των εργαλείων γλωσσικού ελέγχου της Neurolingo με έκπτωση 50%, καθώς και τη δυνατότητα αγοράς με έκπτωση βιβλίων σχετικών με τις σπουδές τους από διάφορους εκδότες.

Επαγγελματική καθοδήγηση
Οι απόφοιτοι του προγράμματος έχουν δωρεάν πρόσβαση στον ιστότοπο που φιλοξενεί την ειδικά διαμορφωμένη για εξ αποστάσεως φοίτηση ύλη του σεμιναρίου Επάγγελμα: Μεταφραστής, το οποίο καλύπτει όλες τις πτυχές της οργάνωσης, της προώθησης και της δικτύωσης του ελεύθερου επαγγελματία.

 • info:

  Οι σπουδαστές του Προγράμματος Εκπαίδευσης Μεταφραστών εξ αποστάσεως αποκτούν τα παρακάτω προνόμια:

  • έκπτωση 50% στην τιμή του SDL Trados Studio Freelance
  • δωρεάν συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης του SDL Trados Studio Freelance και του SDL MultiTerm Desktop
  • έκπτωση 15% στα δίδακτρα του σεμιναρίου SDL Trados Studio Professional (εάν το παρακολουθήσουν έως και 6 μήνες μετά την αποφοίτησή τους).


  To συνολικό όφελος από τα παραπάνω προνόμια υπερβαίνει τα 450 ευρώ.

 • ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ::

  2019: 18 Φεβρουαρίου

  Δείτε τους άλλους γλωσσικούς συνδυασμούς:

 • ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ:
  • Επικοινωνήστε με τη Γραμματεία για να ενημερωθείτε για τις κατηγορίες εκπτώσεων που προβλέπονται.
 • Facebook Image Translator's Training: Facebook Image Translator's Training

metafrasi.intranet - Bottom info

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να σας στείλουμε ενημερωτικό υλικό για το σεμινάριο.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

ΓΝΩΜΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

 • Λίνα Μυλωνά

  Δημόσιος Υπάλληλος ΥΠΟΙΚ

  Από χρόνια ήθελα να μάθω τα μυστικά της μετάφρασης. Όπου και αν είχα αποταθεί δεν είχα βρει αυτό που αναζητούσα.

  Αυτό τελικά το βρήκα όταν επικοινώνησα για πρώτη φορά με το Κέντρο Εκπαίδευσης Μεταφραστών meta|φραση, η Κωνσταντίνα Τριανταφυλλοπούλου με την οποία μίλησα τηλεφωνικώς εκείνο το απόγευμα, μου έλυσε όλες τις απορίες και μου έδωσε όλες τις πληροφορίες για το πρόγραμμα που θα ακολουθούσα, που δεν ήταν άλλο από το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μεταφραστών Εξ Αποστάσεως.

  Μόλις ήμουν έτοιμη, ξεκίνησα το ταξίδι μου. Γιατί για ταξίδι πρόκειται. Δεν το περίμενα, με ξάφνιασε ευχάριστα. Όλη η μεθοδολογία αλλά και τα εργαλεία της μετάφρασης ήταν πια απλωμένα μπροστά μου κι εγώ δεν είχα παρά μόνο να απλώσω το χέρι και να συμπληρώσω το παζλ.

  Τους ευχαριστώ όλους θερμά που με συνόδευσαν ως την Ιθάκη μου και όταν αξιοποίησα τις γνώσεις μου στον χώρο εργασίας μου δεν το πίστευα ούτε η ίδια πως θα μπορούσα να είμαι τόσο καλή. Εύχομαι σε όλο το team να συνεχίσουν αυτό που κάνουν, γιατί το κάνουν καλά. Κι όχι μόνο καλά, σπουδαία!

 • Χαράλαμπος Παπαθεοδώρου

  Γιατρός

  Η απόφασή μου να ασχοληθώ επαγγελματικά με τη μετάφραση με οδήγησε στο Κέντρο Εκπαίδευσης Μεταφραστών meta|φραση. Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μεταφραστών Εξ Αποστάσεως αποδείχτηκε αρκετά απαιτητικό και πολύ καλά σχεδιασμένο, ενώ οι καθηγητές, με τον άμεσο και δομημένο τρόπο διδασκαλίας τους και τη μακροχρόνια επαγγελματική τους εμπειρία στο χώρο της μετάφρασης, παρέχουν στους αποφοίτους της σχολής τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία.

 • Κατερίνα Καναλουπίτη

  Υπάλληλος ΔΕΣΦΑ

  Η επαφή μου με τη σχολή ξεκίνησε όταν παρακολούθησα το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μεταφραστών εξ Αποστάσεως, το οποίο μου έδωσε την ευκαιρία ν' ανακαλύψω τον κόσμο της Μετάφρασης. Στη συνέχεια το σεμινάριο Τεχνικής Μετάφρασης και Ορολογίας μου πρόσφερε εξειδίκευση σε τεχνικά κείμενα ώστε να μπορώ να διαχειρίζομαι με περισσότερη ευκολία την τεχνική ορολογία στο αντικείμενο ενασχόλησής μου. Η καθοδήγηση, η μεθοδικότητα και οι συμβουλές του καθηγητή ήταν πολύτιμα εφόδια για να μπορώ ν' ανταποκρίνομαι στις απαιτήσεις της μετάφρασης εξειδικευμένων κειμένων και μου έδωσε κίνητρο για περαιτέρω βελτίωση στον τομέα της Μετάφρασης. Θεωρώ ότι αυτό το σεμινάριο είναι ιδανικό για ανθρώπους που θέλουν να ειδικευτούν στη μετάφραση επιστημονικών και τεχνολογικών κειμένων και το εκπαιδευτικό προσωπικό που το διδάσκει είναι πλήρως καταρτισμένο και αφοσιωμένο στο αντικείμενο της Μετάφρασης.