τεύχος 192
Νοέμβριος 2022

EDITORIAL

ELIS 2022: Τα συμπεράσματα της έρευνας για την Ευρωπαϊκή Γλωσσική ΒιομηχανίαΓια 10η συνεχή χρονιά διοργανώθηκε η ευρεία έρευνα που αποτυπώνει τα δεδομένα και τα χαρακτηριστικά της αγοράς γλωσσικών υπηρεσιών στην Ευρώπη. Η έρευνα αυτή ξεκίνησε ως έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συλλόγων Μεταφραστικών Εταιρειών EUATC, αλλά πλέον συνδιοργανώνεται με εξίσου σημαντικούς φορείς: την Ένωση Ευρωπαϊκής Γλωσσικής Βιομηχανίας Elia, το δίκτυο μεταπτυχιακών προγραμμάτων European Masters in Translation, το ευρωπαϊκό παράρτημα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Μεταφραστών FIT Europe, την Ένωση Παγκοσμιοποίησης και Επιχώριας Προσαρμογής GALA, την Πλατφόρμα Γλωσσικής Βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής LIND, καθώς και την ένωση Women in Localisation.

Έχοντας ως βασικό στόχο να καλύψει τις τάσεις, τις προσδοκίες, τις ανησυχίες και τις προκλήσεις της αγοράς γλωσσικών υπηρεσιών, όπως επίσης τις αλλαγές στις επιχειρησιακές πρακτικές, η έρευνα διαμορφώθηκε βάσει ενός πυρήνα ερωτήσεων αλλά, ανάλογα με τον αποδέκτη, διαρθρώθηκε ως 4 επιμέρους έρευνες. Συγκέντρωσε συνολικά 1.342 απαντήσεις, από τις περισσότερες της δεκαετίας: 264 από εταιρείες παροχής γλωσσικών υπηρεσιών, 745 από ελεύθερους επαγγελματίες του τομέα γλωσσικών υπηρεσιών, 263 από εκπροσώπους εκπαιδευτικών φορέων και φοιτητές, 70 από τμήματα γλωσσικών σπουδών και πελάτες εταιρειών γλωσσικών υπηρεσιών. Η φετινή έρευνα είναι σημαντική, διότι αποτυπώνει τον τρόπο που αντέδρασε η βιομηχανία στην πανδημία και πώς την ξεπέρασε, αλλά και σκιαγραφεί τη νέα κανονικότητα. Στη συνέχεια παραθέτουμε ορισμένα σημαντικά συμπεράσματα:

 • Η Ελλάδα δεν είχε μεγάλη εκπροσώπηση όσον αφορά τις εταιρείες και τους ελεύθερους επαγγελματίες: 4 και 29 αντίστοιχα. Μειωμένη σε σχέση με πέρυσι η συμμετοχή των ελεύθερων επαγγελματιών (44), αλλά σημαντική η ανταπόκριση των εκπαιδευτικών φορέων (17).
 • 81% των ελεύθερων επαγγελματιών και 65% των εταιρειών είναι μέλη ενώσεων στη χώρα τους. Αν υπολογίσουμε ότι η έρευνα ELIS πραγματοποιείται από οργανισμούς των οποίων είναι μέλη οι ενώσεις αυτές, προκύπτει το συμπέρασμα ότι οι εθνικές ενώσεις έχουν περιθώριο αύξησης των μελών τους.
 • Η ανάπτυξη που σημειώθηκε το 2021, μετά τη μείωση του 2020 εξαιτίας της πανδημίας, σε όλα τα είδη γλωσσικών υπηρεσιών, προσδοκάται να διατηρηθεί και το 2022. Η εμπιστοσύνη της αγοράς αποτυπώθηκε στις προσδοκίες για κερδοφορία, προσλήψεις και στην αύξηση της επενδυτικής διάθεσης.
 • 64% των εταιρειών και 39% των επαγγελματιών ανέφεραν αύξηση στη δραστηριότητά τους το 2021 και την προσδοκία ότι η άνοδος θα συνεχιστεί και το 2022. 68% των ελεύθερων επαγγελματιών δήλωσαν πως θεωρούν τις απολαβές τους επαρκείς.
 • Παρατηρήθηκε διαφορά φύλου όσον αφορά τον κύκλο εργασιών και την κερδοφορία, με τις εταιρείες ανδρικής ιδιοκτησίας να έχουν το προβάδισμα. Ωστόσο δεν εντοπίστηκαν σημαντικές διαφορές στις αμοιβές των υπαλλήλων των εταιρειών παροχής γλωσσικών υπηρεσιών βάσει του φύλου τους.
 • Η χρήση Μετεπιμέλειας Μηχανικά Μεταφρασμένου Κειμένου και η βελτίωση της ποιότητας της Νευρωνικής Μηχανικής Μετάφρασης εκλαμβάνονται ως ευκαιρία από τις εταιρείες, ενώ οι επαγγελματίες έχουν ανάμικτα συναισθήματα. Οι επαγγελματίες επιθυμούν να συνεργάζονται με απευθείας πελάτες (και κατά 45% από εκεί προέρχονται τα έσοδά τους).
 • Προκλήσεις που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες (με βελτιωμένη ωστόσο εικόνα): οι τιμές (το δήλωσε το 77%), το κλίμα στην οικονομία (66%), η Μηχανική Μετάφραση, η διαχείριση του χρόνου και η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.
 • Πρωτεύον είδος υπηρεσίας για τις εταιρείες είναι η Μετάφραση από μεταφραστή/άστρια, ακολουθεί η μετάφραση με μικρό βαθμό Μετεπιμέλειας Μηχανικά Μεταφρασμένου Κειμένου και στην τρίτη θέση είναι η Μεταδημιουργία.
 • Οι τομείς με τη μεγαλύτερη ζήτηση για τους επαγγελματίες ήταν η Νομική, οι Δημόσιες Υπηρεσίες και οι ΜΚΟ, ενώ για τις εταιρείες οι Επιστήμες Υγείας και η Νομική.
 • Η μεγαλύτερη αλλαγή στους ελεύθερους επαγγελματίες είναι η αύξηση της Μετεπιμέλειας Μηχανικά Μεταφρασμένου Κειμένου, ενώ στις εταιρείες η αλλαγή στα τεχνολογικά μέσα και στις διαδικασίες τους.
 • Η πλειονότητα των εταιρειών ως επί το πλείστον αναθέτει τα έργα της σε εξωτερικούς συνεργάτες, ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι το 31% από αυτές αναθέτει σε εξωτερικούς συνεργάτες ποσοστό μικρότερο από το 25% των έργων τους.
 • 12% των επαγγελματιών και 3% των εταιρειών που συμμετείχαν δεν χρησιμοποιεί Εργαλεία Υποβοήθησης της Μετάφρασης.
 • Δημοφιλέστερα εργαλεία για τις εταιρείες παραμένουν τα Εργαλεία Υποβοήθησης της Μετάφρασης. Ακολουθούν τα Εργαλεία Μηχανικής Μετάφρασης και τα Εργαλεία Διαχείρισης Ορολογίας.
 • Πιο δημοφιλές Εργαλείο Μεταφραστικού Περιβάλλοντος για τις εταιρείες το Trados Studio, ακολουθούν το MemoQ και το Memsource.
 • Η νέα κανονικότητα αναμένεται να είναι η υβριδική εργασία (συνδυασμός κατοικίας και μετάβασης στον χώρο εργασίας).
 • Το 75% των ελεύθερων επαγγελματιών θεωρεί τη Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση σημαντική ή πολύ σημαντική, με κύρια προτίμηση στην επιμόρφωση σε τεχνολογικά εργαλεία.
 • Το 80% των εκπροσώπων των εκπαιδευτικών φορέων ανέφερε ότι θεωρεί πως αντιμετωπίζει δύσκολες εργασιακές συνθήκες, λόγω των προσδοκιών της αγοράς και των διοικητικών βαρών. Εκφράζουν επίσης ανησυχία λόγω της περιορισμένης ορατότητας των γλωσσικών επαγγελμάτων και διαπιστώνουν μείωση στον αριθμό των φοιτητών.
 • Μειώθηκαν στο 40% οι εταιρείες που δεν γνωρίζουν το δίκτυο μεταπτυχιακών προγραμμάτων European Masters in Translation (EMΤ) στην αγορά, αλλά το 50% των εταιρειών που το γνωρίζουν δεν λαμβάνουν υπόψη την κατοχή ενός τίτλου ΕΜΤ στη διαδικασία επιλογής συνεργατών.

Μετά την έναρξη του πολέμου με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, κρίθηκε απαραίτητη μια follow up έρευνα ELIS, η οποία δημοσιεύτηκε στις αρχές του καλοκαιριού (και την οποία αναμέναμε κι εμείς, για να σας παρουσιάσουμε συνολικά τα αποτελέσματα). Στη διάρκεια της μίας εβδομάδας που ήταν διαθέσιμη, συγκεντρώθηκαν 268 απαντήσεις: 60% από ελεύθερους επαγγελματίες, 25% από εταιρείες, 10% από τους λοιπούς συμμετέχοντες που αναφέρθηκαν παραπάνω.

 • Σχεδόν οι μισοί συμμετέχοντες διαπιστώνουν τον αρνητικό αντίκτυπο του πολέμου, και ο αντίκτυπος αυτός είναι μεγαλύτερος στις εταιρείες (60%) σε σχέση με τους ελεύθερους επαγγελματίες (39%). Οι υπόλοιποι δεν αναμένουν να δουν τον αρνητικό αντίκτυπο ή να τον δουν σε μικρό βαθμό.
 • Ο αντίκτυπος διαπιστώνεται σε όλη την Ευρώπη, αλλά όχι στον ίδιο βαθμό σε όλες τις χώρες, και φαίνεται πως συνδέεται κυρίως με τις αυξήσεις των τιμών.
 • Κύριες πηγές ανησυχίας των περισσότερων συμμετεχόντων είναι η ενδεχόμενη μείωση της ζήτησης και η αύξηση του λειτουργικού κόστους.
 • Μέτρα αντιμετώπισης του αντίκτυπου: οι εταιρείες αναζητούν νέους πελάτες, ενώ οι ελεύθεροι επαγγελματίες καταφεύγουν σε έλεγχο των δαπανών και αύξηση των τιμών τους.

Τα αναλυτικά αποτελέσματα της έρευνας, όπως και των ερευνών των προηγούμενων ετών, υπάρχουν στο site https://elis-survey.org/ (απαραίτητη η εγγραφή).Βασίλης Μπαμπούρης – Κωνσταντίνα Τριανταφυλλοπούλου


meta|φραση


* * *ΥΓ: H σελίδα μας στο Facebook ενημερώνει 23.500 μεταφραστές, καθηγητές ξένων γλωσσών, πανεπιστημιακούς, φοιτητές, υποτιτλιστές, διερμηνείς, επιμελητές κ.ά. Με ένα Like στη σελίδα μας θα ενημερώνεστε κι εσείς!

ΥΓ2: Η σχολή μας αναζητά συνεργάτες! Δείτε τις σχετικές αγγελίες για την κάλυψη νέων θέσεων!

Ημερομηνίες έναρξηςΠρογράμματα Εκπαίδευσης

Μονοετές+
Σύγχρονο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μεταφραστών
(διά ζώσης ή εξ αποστάσεως)

Έναρξη: 10 Οκτωβρίου 2022
Γλωσσικοί συνδυασμοί: Αγγλικά < > Ελληνικά

Ασύγχρονο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μεταφραστών
(εξ αποστάσεως)

Έναρξη: 17 Οκτωβρίου 2022
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Αγγλικά < > Ελληνικά
Γαλλικά < > Ελληνικά
Γερμανικά > ΕλληνικάΣεμινάρια Εξειδίκευσης

Επάγγελμα: Μεταφραστής
Σύγχρονη, εξ αποστάσεως φοίτηση
Έναρξη: 30 Σεπτεμβρίου 2022

Υποτιτλισμός για αρχάριους
Σύγχρονη, εξ αποστάσεως φοίτηση
Έναρξη: 3 Οκτωβρίου 2022
(απογευματινό)

Trados Studio Pro 2021
Διά ζώσης φοίτηση
Έναρξη: 4 Οκτωβρίου 2022
(απογευματινό)

Επιμέλεια και Διόρθωση Γραπτού, Ψηφιακού και Σελιδοποιημένου Κειμένου εξ αποστάσεως
Ασύγχρονη φοίτηση
Έναρξη: 17 Οκτωβρίου 2022

Μετάφραση παιδικής λογοτεχνίας
Σύγχρονη, εξ αποστάσεως φοίτηση
Έναρξη: 8 Νοεμβρίου 2022
(πρωινό)

Υποτιτλισμός για προχωρημένους
Σύγχρονη, εξ αποστάσεως
Έναρξη: 24 Οκτωβρίου 2022 (απογευματινό)

Νομική Μετάφραση και Ορολογία
Σύγχρονη, εξ αποστάσεως φοίτηση
Έναρξη: 27 Οκτωβρίου 2022
(απογευματινό)

Διαχείριση Μεταφραστικού Έργου
Σύγχρονη, εξ αποστάσεως φοίτηση
Έναρξη: 1 Νοεμβρίου 2022
(απογευματινό)

Localisation
Διά ζώσης φοίτηση
Έναρξη: 7 Νοεμβρίου 2022
(απογευματινό)

Λογοτεχνική Μετάφραση
Σύγχρονη, εξ αποστάσεως φοίτηση
Έναρξη: 15 Νοεμβρίου 2022
(πρωινό)

Ιατρική Μετάφραση και Ορολογία
Σύγχρονη, εξ αποστάσεως φοίτηση
Έναρξη: 15 Νοεμβρίου 2022
(απογευματινό)

Επιμέλεια και Διόρθωση Γραπτού, Ψηφιακού και Σελιδοποιημένου Κειμένου
Σύγχρονη, εξ αποστάσεως φοίτηση
Έναρξη: 15 Νοεμβρίου 2022
(απογευματινό)

Μετάφραση και Ορολογία Κειμένων ΕΕ
Σύγχρονη, εξ αποστάσεως φοίτηση
Έναρξη: 17 Νοεμβρίου 2022
(απογευματινό)


EVENT

Παγκόσμια Ημέρα Μετάφρασης 2022Επιτέλους μαζί, επιτέλους από κοντά! Μετά από δύο χρόνια κατά τα οποία η εκδήλωσή μας για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Μετάφρασης είτε δεν πραγματοποιήθηκε καθόλου είτε έγινε μέσω τηλεδιάσκεψης, φέτος καταφέραμε να βρεθούμε όλοι και όλες από κοντά, για να γιορτάσουμε πιο ζεστά, πιο άμεσα, πιο ανθρώπινα! Συμπαραστάτες μας, όπως και το 2019, ήταν τα μέλη του ΔΣ της (συνδιοργανώτριας) Πανελλήνιας Ένωσης Μεταφραστών, ικανότατοι βοηθοί μας οι εθελοντές φοιτητές του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ, ενώ πολύτιμη βοήθεια πρόσφερε μέσω της χορηγίας της η μεταφραστική εταιρεία ORCO S.A.
Ο κόσμος άρχισε από νωρίς να γεμίζει το αμφιθέατρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών κι έτσι η εκδήλωση ξεκίνησε στην ώρα της με τον χαιρετισμό του κ. John O' Shea, Προέδρου της FIT Europe, του Ευρωπαϊκού Παραρτήματος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Μεταφραστικών Ενώσεων, ο οποίος επεσήμανε ορισμένους τομείς ενδιαφέροντος για τη μετάφραση και τη διερμηνεία και τόνισε τη σπουδαιότητα του ρόλου των μεταφραστών και των διερμηνέων. Την εκδήλωση χαιρέτισε επίσης η κα. Βασιλική Ντανταβασίλη, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Μεταφραστών.


Xαιρετισμός Προέδρου FIT Europe (John O'Shea)
Xαιρετισμός Προέδρου ΠΕΜ (Βασιλική Ντανταβασίλη)


Η εκδήλωση συνεχίστηκε με την ομιλία του κ. Φοίβου Παναγιωτίδη, Διδάκτορα του Πανεπιστημίου του Έσσεξ και Καθηγητή Θεωρητικής Γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου, με τίτλο «Μεταφράζοντας αυτοσχέδια: υπάρχει λόγος σοβαρός;». Στη γλαφυρή και διανθισμένη με πολλά παραδείγματα ομιλία του, ο κ. Παναγιωτίδης εξέτασε το φαινόμενο της «ιδιομετάφρασης», δηλαδή της συχνής επιλογής ενός μεταφραστή να αποδίδει αυτοσχέδια έναν όρο στη γλώσσα-στόχο, παρότι υπάρχει ήδη καθιερωμένη μετάφραση για αυτόν. Παρουσίασε τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται και εξήγησε σε ποιες περιπτώσεις η πρωτοβουλία εκ μέρους του μεταφραστή να κάνει «ιδιομετάφραση» μπορεί να αποτελεί αναγκαιότητα ή παράγοντα σύγχυσης. Ακολούθησε συζήτηση με το κοινό, την οποία συντόνισε η Διευθύντρια Σπουδών της σχολής μας, κα. Κωνσταντίνα Τριανταφυλλοπούλου. Κι αν κρίνουμε από τη συμμετοχή του κοινού, είναι σαφές ότι ο καλύτερος τρόπος να μιλάει κανείς για θεωρητικά θέματα είναι με απλά, πρακτικά παραδείγματα.


Μεταφράζοντας αυτοσχέδια: υπάρχει λόγος σοβαρός; (Φοίβος Παναγιωτίδης)


Μετά από ένα σύντομο διάλειμμα, η εκδήλωση συνεχίστηκε με μια στρογγυλή τράπεζα με τίτλο «Μεταφράζοντας το χιούμορ». Ο Διευθυντής Σπουδών της σχολής μας, κ. Βασίλης Μπαμπούρης, συζήτησε για τις προκλήσεις που παρουσιάζει η μετάφραση του χιούμορ με τις:

 • Κατερίνα Βρανά, stand-up κωμικό
 • Εμμανουέλα Πατηνιωτάκη, υποτιτλίστρια, Διδάκτορα στην Καθολικά Προσβάσιμη Εκπαίδευση με χρήση Υποστηρικτικών Τεχνολογιών και πρακτικών Οπτικοακουστικής Μετάφρασης και CEO της ATLAS EP
 • Σταυρούλα Σοκόλη, Υποτιτλίστρια, Διδάκτορα Μεταφρασεολογίας με ειδίκευση στην οπτικοακουστική μετάφραση.

Σε εύθυμο κλίμα, και με πολλά αστεία παραδείγματα, δόθηκαν απαντήσεις σε ερωτήματα όπως τα παρακάτω: Τι κάνει ένα αστείο πετυχημένο; Τι είδη αστείων συναντάμε στα κείμενα που μεταφράζουμε; Πώς προσεγγίζουμε μεθοδολογικά τη μετάφραση του χιούμορ; Υπάρχουν μη μεταφράσιμα αστεία; Πώς καθιστούμε ένα μεταφρασμένο αστείο προσβάσιμο σε άτομα με ποικίλες αναπηρίες; Ήταν τέτοιος ο οίστρος των ομιλητριών που, δυστυχώς, δεν έμεινε χρόνος για συζήτηση με το κοινό!


Mεταφράζοντας το χιούμορ:
1. Εισαγωγή (Βασίλης Μπαμπούρης)
2. Υποτιτλισμός και χιούμορ (Σταυρούλα Σοκόλη)
3. Stand up comedy και μετάφραση (Κατερίνα Βρανά)
4. Προσβασιμότητα και χιούμορ – (Εμμανουέλα Πατηνιωτάκη)


Η εκδήλωση έκλεισε με την κλήρωση για τα διάφορα δώρα που πρόσφεραν οι διοργανωτές και η χορηγός εταιρεία, και το ραντεβού μας ανανεώθηκε για την Παγκόσμια Ημέρα Μετάφρασης 2023!
TOOL

LF Aligner: Παραλληλοποίηση στο πι και φι!Αν τα τελευταία 5-15 χρόνια χρησιμοποιείτε κυρίως το Trados Studio για τις μεταφράσεις σας, τότε γνωρίζετε καλά ότι η παραλληλοποίηση παλιών πρωτότυπων και των μεταφράσεών τους:

1. είναι μια εξαιρετικά πολύτιμη λειτουργία, μέσω της οποίας εμπλουτίζουμε γρήγορα τις μεταφραστικές μνήμες μας και

2. είναι μια πονεμένη ιστορία, αφού το ενσωματωμένο εργαλείο παραλληλοποίησης (άλλοτε γνωστό με το όνομα WinAlign) δεν είναι πρακτικό και παρουσιάζει προβλήματα όταν τα προς παραλληλοποίηση αρχεία δεν έχουν ένα εξαιρετικά απλό φορμά.

Αν, λοιπόν, ανήκετε σε αυτή την ομάδα χρηστών, σας έχουμε πολύ καλά νέα: το LF Aligner είναι ένα εξαιρετικά απλό εργαλείο παραλληλοποίησης, διατίθεται δωρεάν και δίνει πολύ καλύτερα αποτελέσματα από τα ακριβά λογισμικά της κατηγορίας του!

Αφού το κατεβάσετε και το αποσυμπιέσετε σε έναν φάκελο, κάντε διπλό κλικ στο αρχείο LF_aligner_4.21.exe και το πρόγραμμα θα ξεκινήσει (χωρίς εγκατάσταση!) με έναν οδηγό δημιουργίας του project σας. Μέσα από μια σειρά από οθόνες θα κληθείτε να επιλέξετε:

 • το είδος των αρχείων που θέλετε να παραλληλοποιήσετε (.txt, .rtf, .docx, .pdf, .html, κείμενα της ΕΕ με κωδικό CELEX, αναφορές του Ευρωκοινοβουλίου κ.ά).
 • τη γλώσσα-πηγή και τη γλώσσα-στόχο.
 • τα προς παραλληλοποίηση αρχεία και
 • τη μέθοδο κατάτμησης σε τμήματα κειμένου.

Σημειώστε ότι τα κείμενα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωκοινοβουλίου δεν είναι ανάγκη να τα έχετε κατεβάσει εσείς στον υπολογιστή σας – θα τα κατεβάσει αυτόματα ο LFAligner.

Στη συνέχεια θα πρέπει να επιλέξετε αν θέλετε να διορθώσετε τυχόν εσφαλμένες αντιστοιχίσεις στο περιβάλλον εργασίας του LF Aligner ή σε ένα αρχείο Excel (ή καθόλου) και αν θέλετε να λάβετε το τελικό αποτέλεσμα σε αρχείο .tmx (ώστε στη συνέχεια να το εισαγάγετε σε μια μεταφραστική μνήμη). O editor του LF Aligner είναι στην ουσία ένας δίστηλος πίνακας, σε κάθε γραμμή του οποίου εμφανίζεται ένα τμήμα κειμένου μαζί με τη μετάφρασή του, σε γειτονικά κελιά, όποτε η διόρθωση των σφαλμάτων είναι πολύ απλή!

Ο σχεδιασμός του LF Aligner θα σας θυμίσει λογισμικό άλλης εποχής – όντως, έχει περάσει πάνω από μία δεκαετία από τότε που πρωτοεμφανίστηκε. Παρά το λιτό περιβάλλον εργασίας του, όμως, είναι ένα εργαλείο που θα καλύψει και τις ανάγκες πιο προχωρημένων χρηστών, καθώς υποστηρίζει πολλούς τύπους αρχείων και επιδέχεται ευρεία παραμετροποίηση (το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ανοίξετε το αρχείο LF_aligner_setup.txt και να περάσετε τις νέες ρυθμίσεις σας εκεί – την επόμενη φορά που θα χρησιμοποιήσετε το LF Aligner, θα εφαρμοστούν και οι όποιες ρυθμίσεις κάνατε). Μπορείτε να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες για τη χρήση του λογισμικού στο εκτενές αρχείο readme του δημιουργού του.


STAR SEMINARSΣεμινάρια με προοπτική μαθητείας!

Αναγνωρίζοντας τη ζήτηση για μεταφραστές που καταγράφεται στους τομείς της Ιατρικής Μετάφρασης και της Μετάφρασης κειμένων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η meta|φραση ανακοινώνει τη συνεργασία της με τη μεταφραστική εταιρεία ORCO σε επίπεδο μαθητείας. Πιο συγκεκριμένα, οι δύο καλύτεροι απόφοιτοι των δύο παρακάτω σεμιναρίων θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν δίμηνη μαθητεία στην ORCO, με προοπτική σταθερής απασχόλησης σε εσωτερική ή εξωτερική βάση μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος μαθητείας.Ιατρική Μετάφραση και Ορολογία


σύγχρονη,
εξ αποστάσεως φοίτηση

Έναρξη: 15 Νοεμβρίου 2022
Διάρκεια: 17 εβδομάδες
Γλώσσες: Αγγλικά > Ελληνικά
Τηλεδιασκέψεις: Τρίτη, 19:00 – 22:00
Εισηγητές: Ευγενία Βασιλοπούλου, Βασίλης Μπαμπούρης

Έχετε σπουδάσει Ιατρική ή έχετε στοιχειώδη μεταφραστική εμπειρία και θέλετε να ασχοληθείτε επαγγελματικά με τη μετάφραση κειμένων από τις Επιστήμες Υγείας; Φοιτήστε σε αυτό το σεμινάριο που δεν αρκείται σε μια περιδιάβαση στην ιατρική ορολογία ή σε μια συνοπτική παρουσίαση της ιατρικής επιστήμης, αλλά έχει επαγγελματικό προσανατολισμό και καλύπτει πλήρως τις απαραίτητες μεθοδολογικές και ορολογικές γνώσεις που πρέπει να κατέχουν οι επαγγελματίες του χώρου. Συγκριτικό του πλεονέκτημα αποτελεί η πρακτική εξάσκηση που προσφέρει στη μετάφραση αυθεντικών ιατρικών κειμένων ποικίλων ειδών: πρωτόκολλα κλινικών μελετών, ένθετα φαρμάκων και φύλλα οδηγιών χρήσης, ενημερωτικά άρθρα και ιστοσελίδες εκλαϊκευμένου επιπέδου, οδηγίες χρήσης ιατρικών μηχανημάτων, συσκευών και οργάνων, οδηγίες χρήσης χειρουργικών εργαλείων, πατέντες, ιατρικές εξετάσεις και γνωματεύσεις, άρθρα και δημοσιεύσεις ακαδημαϊκού επιπέδου, συγγράμματα κ.ά. κι όλα αυτά, υπό την καθοδήγηση της πολύπειρης μεταφράστριας και ιατρού, Ευγενίας Βασιλοπούλου.Μετάφραση και Ορολογία Κειμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης


σύγχρονη,
εξ αποστάσεως φοίτηση

Έναρξη: 17 Νοεμβρίου 2022
Διάρκεια: 17 εβδομάδες
Γλώσσες: Αγγλικά > Ελληνικά
Τηλεδιασκέψεις: Πέμπτη, 18:30 – 21:30
Εισηγητές: Αφροδίτη Γεωργαλιού, Βασίλης Μπαμπούρης

Η μετάφραση κειμένων της ΕΕ έχει μεγάλη και σταθερή ζήτηση στην αγορά. Το σεμινάριο της σχολής μας απευθύνεται σε όσους έχουν μεταφραστική εμπειρία και επιθυμούν να εξοικειωθούν με την ορολογία, το περιεχόμενο και τις ιδιαιτερότητες των κειμένων αυτών, καθώς και να εκπαιδευτούν στη μεθοδολογία της μετάφρασής τους. Υπό την καθοδήγηση της Αφροδίτης Γεωργαλιού, της βασικής διδάσκουσας του σεμιναρίου και εμπειρότατης μεταφράστριας ευρωπαϊκών κειμένων, θα μάθετε ποιοι είναι οι κατάλληλοι διοργανικοί πόροι που πρέπει να συμβουλεύεστε, θα διδαχθείτε τη μεθοδολογία της μετάφρασης κειμένων που παράγονται από τα όργανα της ΕΕ και θα εξασκηθείτε στη μετάφραση αυθεντικών κειμένων γενικού περιεχομένου, καθώς επίσης διοικητικών, νομικών και νομοθετικών εγγράφων, ακολουθώντας τη χρήση οδηγών, διοργανικών εγχειριδίων και σχετικών πόρων της ΕΕ.BOOKΠιπέρι στο Στόμα! Όψεις των λέξεων-ταμπού στη Νέα Ελληνική

Μ. Καμηλάκη, Γ. Κατσούδα, Μ. Βραχιονίδου (εκδ. Καλλιγράφος, 2015)«Χωρίς ταμπού»: έτσι αρχίζει η εισαγωγή του βιβλίου που σας παρουσιάζουμε. Χωρίς ταμπού, τρεις εξαιρετικές γλωσσολόγοι μάς ξεναγούν στον κόσμο των λέξεων και των εκφράσεων που, όπως γράφουν, «ξέφυγαν από το γλωσσικό καθαρτήριο που συμβολικά κατασκευάζει η κάθε κοινωνία, [είναι] οι επαναστατημένες λέξεις, οι οποίες αρνούνται να συμμορφωθούν με τις θρησκευτικές, ηθικές και κοινωνικές επιταγές». Πρόκειται για τον κόσμο των λέξεων-ταμπού που κυριαρχούν στον καθημερινό μας λόγο, αλλά δεν έχουν ερευνηθεί επαρκώς στην ελληνική βιβλιογραφία.

Οι τρεις ερευνήτριες αρχίζουν την ξενάγησή τους με τη διερεύνηση της διαδρομής που έκανε ο όρος «ταμπού» από την Πολυνησία, όπου τη συνάντησε ο Βρετανός εξερευνητής Τζέιμς Κουκ το 1777, ως την Ελλάδα των αρχών του 20ού αιώνα, μέσω του βιβλίου Τοτέμ και ταμπού του Φρόιντ. Επόμενος σταθμός τους η εξέταση του λεξιλογίου-ταμπού όσον αφορά τη σημασιολογική κατηγοριοποίησή του, τους γλωσσικούς μηχανισμούς σχηματισμού του, καθώς και τις κοινωνιοπραγματολογικές λειτουργίες του. Το κύριο μέρος του έργου το έχουν χωρίσει σε 15 σύντομα κεφάλαια, τα οποία επικεντρώνονται σε χαρακτηριστικά όπως η σεξουαλική κουλτούρα, η εξωτερική εμφάνιση, το φύλο, η ηλικία, η προέλευση, καθώς επίσης σε κοινωνιογλωσσολογικές ποικιλίες (π.χ. γλώσσα των νέων και του στρατού) και κειμενικά είδη (π.χ. συνθήματα στους τοίχους, λογοτεχνία). Οι επιμέρους ενότητες των κεφαλαίων σε προκαλούν να τις διαβάσεις. Έχουν ευφάνταστους τίτλους, όπως για παράδειγμα το «Χούφτωσ’ την, χούφτωσ’ την!» που εξετάζει την εφαψιομανία. Περιλαμβάνουν ιστορική αναδρομή στις λέξεις-ταμπού της ενότητας, αναλύουν τη σημασία τους και κάνουν μνεία των έργων αναφοράς όπου υπάρχουν.

Ποιος έχει λόγο να διαβάσει το Πιπέρι στο στόμα; Κάθε άνθρωπος, ανεξαρτήτως ιδιότητας, που αγαπά τις εκφάνσεις της ελληνικής γλώσσας και θέλει να αντιληφθεί με ποιους τρόπους εκφραζόμαστε εκτός του κανονιστικού πλαισίου της και πώς ερμηνεύουμε το λεξιλόγιο-ταμπού. Πρόκειται για ένα βιβλίο που σας περιμένει να το απολαύσετε… χωρίς πιπέρι στο στόμα!

TRAINING

Τα σεμινάρια του φθινοπώρουMετάφραση Παιδικής Λογοτεχνίας


σύγχρονη, εξ αποστάσεως φοίτηση

Έναρξη: 8 Νοεμβρίου 2022
Διάρκεια: 10 εβδομάδες (30 ώρες)
Τηλεδιασκέψεις: Τρίτη, 10:00 – 13:00
Γλωσσικός συνδυασμός:
Αγγλικά > Ελληνικά
Εισηγήτρια: Ράνια Μπουμπουρή

Αν σας ενδιαφέρει η μετάφραση της παιδικής και της εφηβικής λογοτεχνίας, παρακολουθήστε το σεμινάριο της σχολής μας που συνδυάζει τη θεωρητική με την πρακτική πλευρά στη μετάφραση αυτών των τόσο ελκυστικών και ταυτόχρονα απαιτητικών κειμένων. Η εμπειρότατη μεταφράστρια και συγγραφέας παιδικών βιβλίων Ράνια Μπουμπουρή θα σας μυήσει στα μυστικά της μεταφραστικής τέχνης. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, θα γνωρίσετε τις κατηγορίες του παιδικού και εφηβικού βιβλίου και θα αναλύσετε αντιπροσωπευτικά κείμενα, θα εντοπίσετε και θα αντιμετωπίσετε τις μεταφραστικές ιδιαιτερότητές τους και θα εξασκηθείτε στη μετάφραση χαρακτηριστικών αποσπασμάτων.Localisation


διά ζώσης

Έναρξη: 14 Νοεμβρίου 2022
Διάρκεια: 6 εβδομάδες
Μαθήματα: Δευτέρα – Τετάρτη, 18:00 – 21:00
Γλωσσικός συνδυασμός: Αγγλικά < > Ελληνικά
Εισηγητής: Ιωάννης Σταυρακάκης

Η επιχώρια προσαρμογή (localisation) λογισμικού, ιστότοπων και βιντεοπαιχνιδιών αποτελεί ένα από τα πλέον προσοδοφόρα πεδία όπου μπορεί να κινηθεί ο επαγγελματίας μεταφραστής, και παράλληλα έναν εξελισσόμενο τομέα της αγοράς με συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση. Υπό την καθοδήγηση του έμπειρου localiser Ιωάννη Σταυρακάκη, θα μάθετε τους κανόνες, τις τεχνικές, τα μυστικά και τα εργαλεία της επιχώριας προσαρμογής και θα αποκτήσετε σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά, εφόσον οι localiser είναι περιζήτητοι. Για να παρακολουθήσετε αυτό το πρωτοποριακό αλλά αρκετά εξειδικευμένο σεμινάριο, είναι απαραίτητο να είστε εξοικειωμένοι με τη χρήση του Trados Studio.Λογοτεχνική μετάφραση


σύγχρονη, εξ αποστάσεως φοίτηση

Έναρξη: 15 Νοεμβρίου 2022
Διάρκεια: 17 εβδομάδες
Τηλεδιασκέψεις: Τρίτη – Πέμπτη, 10:00 – 13:00
Γλωσσικός συνδυασμός: Αγγλικά > Ελληνικά
Εισηγητές: Βασίλης Μπαμπούρης, Κωνσταντίνα Τριανταφυλλοπούλου, Ευγενία Φακίνου

Εδώ και δυόμιση δεκαετίες το σεμινάριό μας εκπαιδεύει τους συμμετέχοντες στην τέχνη της μετάφρασης λογοτεχνικών έργων και τους προετοιμάζει για την επιτυχή είσοδό τους στην επαγγελματική αγορά. Παρακολουθήστε το και θα εξασκηθείτε σε 15 λογοτεχνικά είδη (κλασική λογοτεχνία, σύγχρονη βρετανική και αμερικανική λογοτεχνία, αστυνομικό μυθιστόρημα, περιπέτεια, επιστημονική φαντασία, γοτθικό μυθιστόρημα, παιδική λογοτεχνία, θέατρο, κόμικς κ.ά.) μεταφράζοντας χαρακτηριστικά αποσπάσματα από έργα διάσημων συγγραφέων: Samuel Beckett, John Fowles, Stephen King, Dan Simmons, Sam Shepard, Lemony Snickett, Henry James, Arundhati Roy, Sarah Kane, Raymond Carver, Robert Ludlum, Benjamin Black, Maggie Nelson κ.ά.Επιμέλεια και Διόρθωση Γραπτού, Ψηφιακού και Σελιδοποιημένου Κειμένου


σύγχρονη, εξ αποστάσεως φοίτηση

Έναρξη: 15 Νοεμβρίου 2022
Διάρκεια: 15 εβδομάδες
Τηλεδιασκέψεις: Τρίτη – Πέμπτη, 18:30 – 21:30
Γλωσσικός συνδυασμός: Αγγλικά > Ελληνικά
Εισηγητές: Δήμητρα Καρανικολού, Βασίλης Μπαμπούρης

Αν θέλετε να γνωρίσετε τη διόρθωση και την επιμέλεια ως διακριτές διαδικασίες τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο ή επιθυμείτε να χρησιμοποιείτε την ελληνική με άρτιο τρόπο, το σεμινάριό μας θα αποτελέσει ιδανική επιλογή, καθώς καλύπτει τη διόρθωση και την επιμέλεια ως διακριτές διαδικασίες, έχει καθαρά πρακτικό προσανατολισμό και στόχο την κατάρτιση όσων επιθυμούν να γίνουν επαγγελματίες διορθωτές και επιμελητές. Η ύλη καλύπτει τον ρόλο και τα στάδια της διόρθωσης και της επιμέλειας, τη χρήση συμβόλων για την επισήμανση λαθών, την τυπολογία λαθών και τη μεθοδολογία αντιμετώπισής τους και παρουσιάζει τα βοηθήματα και τα ψηφιακά και διαδικτυακά εργαλεία του διορθωτή και του επιμελητή. Η δε πρακτική εξάσκηση περιλαμβάνει ασκήσεις διόρθωσης και επιμέλειας διαφορετικών ειδών κειμένου (ελληνικό, μεταφρασμένο, λογοτεχνικό, επιστημονικό).Διαχείριση μεταφραστικού έργου


σύγχρονη, εξ αποστάσεως φοίτηση

Έναρξη: 22 Νοεμβρίου 2022
Διάρκεια: 4,5 εβδομάδες
Τηλεδιασκέψεις: Τρίτη – Πέμπτη, 19:00 – 22:00
Εισηγητής: Κώστας Ναδάλης

Ένα μεγάλο ποσοστό των αγγελιών για αναζήτηση νέων συνεργατών στη μεταφραστική αγορά αφορά θέσεις senior και junior διαχειριστή μεταφραστικού έργου. Με σκοπό να καλύψει μέρος της ζήτησης, η σχολή μας διοργανώνει ένα σεμινάριο που απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να εργαστούν ως Project Managers σε μεταφραστικά γραφεία, σε νέους ή σχετικά έμπειρους PMs που θέλουν να διευρύνουν τις γνώσεις τους στο αντικείμενο, καθώς και σε ελεύθερους επαγγελματίες μεταφραστές που θέλουν να διαχειρίζονται αποτελεσματικά την καθημερινή τους εργασία, με ασκήσεις σχεδιασμένες, ώστε να καλύπτουν κάθε στάδιο ενός μεταφραστικού έργου και εργαλεία όπως το SDL Trados Studio. Οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με τις βασικές αρχές που διέπουν τη διαχείριση των μεταφραστικών έργων και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την αρχική εκτίμηση, τον προγραμματισμό, την παρακολούθηση της προόδου και την αποτίμηση των αποτελεσμάτων.Νομική Μετάφραση και Ορολογία


σύγχρονη, εξ αποστάσεως φοίτηση

Έναρξη: 24 Νοεμβρίου 2022
Διάρκεια: 17 εβδομάδες
Τηλεδιασκέψεις: Πέμπτη, 19:00 – 22:00
Γλωσσικός συνδυασμός: Αγγλικά > Ελληνικά
Εισηγήτρια: Πένυ Μητσοπούλου

Εάν θέλετε να εξασκηθείτε στη νομική μετάφραση, παρακολουθήστε το σεμινάριο της σχολής μας, το οποίο θα σας δώσει την ευκαιρία να γνωρίσετε κείμενα από διαφορετικά είδη δικαίου: ποινικό, εργατικό, εμπράγματο, εταιρικό, κληρονομικό, πληροφορικής, πνευματικής ιδιοκτησίας κ.ά. Απευθύνεται σε όσους έχουν μεταφραστική εμπειρία και θέλουν να εξοικειωθούν με τη νομική ορολογία και να εκπαιδευτούν στη νομική μετάφραση, καθώς και σε όσους έχουν σπουδάσει νομική και θέλουν να ασχοληθούν με τη μετάφραση κειμένων της επιστήμης τους. Καθοδηγούμενοι από την Πένυ Μητσοπούλου, έμπειρη δικηγόρο και νομική μεταφράστρια, οι συμμετέχοντες εξοικειώνονται με το ύφος και τη λειτουργία του νομικού λόγου, αντιλαμβάνονται τις διαφορές μεταξύ του νομικού συστήματος της Ελλάδας και άλλων κρατών και, εξασκούμενοι στη μετάφραση διαφορετικών κατηγοριών κειμένων, προετοιμάζονται να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.Οικονομική Μετάφραση & Ορολογία


σύγχρονη, εξ αποστάσεως φοίτηση

Έναρξη: 23 Ιανουαρίου 2023
Διάρκεια: 17 εβδομάδες
Τηλεδιασκέψεις: Τετάρτη, 19:00 – 22:00
Γλωσσικός συνδυασμός: Αγγλικά > Ελληνικά
Εισηγητές: Παναγιώτα Φρυτζαλά, Βασίλης Μπαμπούρης

Με ιδιαίτερη χαρά η σχολή μας ανακοινώνει την έναρξη του νέου σεμιναρίου της Οικονομικής Μετάφρασης & Ορολογίας! Το σεμινάριο απευθύνεται σε όσους έχουν μεταφραστική γνώση ή εμπειρία και θέλουν να εξειδικευτούν στην οικονομική μετάφραση, καθώς και σε φοιτητές ή αποφοίτους οικονομικών σχολών που επιθυμούν να ασχοληθούν με τη μετάφραση κειμένων του αντικειμένου τους.

Υπό την καθοδήγηση της Παναγιώτας Φρυτζαλά, μιας εμπειρότατης μεταφράστριας οικονομικών κειμένων, οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν τα πεδία των οικονομικών επιστημών και της διοίκησης επιχειρήσεων και θα εμβαθύνουν στα είδη και τις ιδιαιτερότητες των οικονομικών κειμένων. Πρωτίστως, όμως, θα εκπαιδευτούν στη μεθοδολογία αντιμετώπισης μεταφραστικών προβλημάτων, μέσω της πρακτικής εξάσκησης με αυθεντικά κείμενα ποικίλων ειδών, με κλιμακούμενη δυσκολία: κείμενα οικονομικής θεωρίας, μάνατζμεντ, μάρκετινγκ, εταιρικά οικονομικά κείμενα, καθώς και κείμενα από τον τραπεζικό, τον χρηματιστηριακό και τον ασφαλιστικό κλάδο. Το σεμινάριο ολοκληρώνεται με την απαραίτητη καθοδήγηση των συμμετεχόντων, ώστε να ενταχθούν σε αυτό το πεδίο της αγοράς εργασίας που έχει σημαντική ζήτηση.Υποτιτλισμός για αρχάριους


σύγχρονη, εξ αποστάσεως φοίτηση

Έναρξη: 16 Ιανουαρίου 2023
Διάρκεια: 7 εβδομάδες
Τηλεδιασκέψεις: Τετάρτη, 18:30 – 21:30
Γλωσσικός συνδυασμός: Αγγλικά > Ελληνικά
Εισηγητής: Παναγιώτης Καρούσος

Αν έχετε πρότερη μεταφραστική εμπειρία και επιθυμείτε να αποκτήσετε ολοκληρωμένη γνώση της διαδικασίας του υποτιτλισμού, ώστε να διαθέτετε το απαιτούμενο υπόβαθρο για να αρχίσετε να εργάζεστε ως υποτιτλιστής, παρακολουθήστε το εισαγωγικό σεμινάριο της σχολής μας. Κατά τη διάρκειά του, θα μάθετε τη μεθοδολογία και τις σύγχρονες τεχνικές του υποτιτλισμού, θα εξασκηθείτε στη χρήση ειδικού λογισμικού (Subtitle Edit), θα υποτιτλίσετε διάφορα είδη οπτικοακουστικού υλικού (ταινία, επεισόδιο σειράς, ντοκιμαντέρ, σχολιασμός σκηνών), θα γνωρίσετε τον υποτιτλισμό για άτομα με προβλήματα ακοής και θα ενημερωθείτε για την αγορά εργασίας.

Το σεμινάριο προσφέρεται με σύγχρονη φοίτηση εξ αποστάσεως μέσω τηλεδιασκέψεων. Κάθε εβδομάδα οι συμμετέχοντες μελετούν το εκπαιδευτικό υλικό στη διαδικτυακή πλατφόρμα εκμάθησης Moodle, κάνουν ασκήσεις υποτιτλισμού και συμμετέχουν σε τηλεδιασκέψεις με τον εισηγητή.Υποτιτλισμός για προχωρημένους


σύγχρονη, εξ αποστάσεως φοίτηση

Έναρξη: 30 Ιανουαρίου 2023
Διάρκεια: 8 εβδομάδες
Τηλεδιασκέψεις: Πέμπτη, 18:30 – 20:30
Γλωσσικός συνδυασμός: Αγγλικά > Ελληνικά
Εισηγήτρια: Εμμανουέλα Πατηνιωτάκη

Αν είστε ήδη επαγγελματίας υποτιτλιστής ή έχετε αποκτήσει ερασιτεχνικά πολύ καλή γνώση της διαδικασίας του υποτιτλισμού και επιθυμείτε να εξειδικευτείτε περαιτέρω, ώστε να αποκτήσετε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην εγχώρια αγορά και την αγορά του εξωτερικού, το σεμινάριο για προχωρημένους θα σας καλύψει απόλυτα. Κατά τη διάρκειά του, θα εξασκηθείτε στην αντιμετώπιση ιδιαίτερων υποτιτλιστικών δυσκολιών, θα χρησιμοποιήσετε διάφορα λογισμικά (Subtitle Workshop, Subtitle Edit, Ooona Tools, Amara κ.ά.), θα μάθετε όλους τους κανόνες του υποτιτλισμού για κωφούς, θα εξασκηθείτε στον ποιοτικό έλεγχο (QA) της οπτικοακουστικής μετάφρασης και θα μάθετε πώς δουλεύουν οι εταιρείες του εξωτερικού, ώστε να τις προσεγγίσετε για συνεργασία!* * *Για περισσότερες πληροφορίες και για κράτηση θέσης επικοινωνήστε με τη Γραμματεία μας (με email ή στο 210.3629000) ή επισκεφτείτε τη σελίδα του σεμιναρίου που σας ενδιαφέρει και συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφερομένου, ώστε να σας στείλουμε ενημερωτικό υλικό.ACADEMIA

Συνέδρια & ημερίδεςΣτην ενότητα αυτή σας παρουσιάζουμε διαδικτυακές εκδηλώσεις για τις γλώσσες, τη μετάφραση και τη διερμηνεία:Interpreting and Technology: Interplay and Transformation

7-9 Δεκεμβρίου 2022

Το διεθνές συνέδριο που διοργανώνει το Hong Kong Baptist University φιλοδοξεί να φέρει σε επαφή την επιστημονική με την επαγγελματική κοινότητα της διερμηνείας, με στόχο να διερευνηθούν οι μεγάλες μεταβολές που συντελούνται στον κλάδο της διερμηνείας..MLA 2023 Convention

5-8 Ιανουαρίου 2023

Η Modern Language Association of America, μία από τις παλαιότερες ενώσεις για τη μελέτη των γλωσσών και της λογοτεχνίας στις ΗΠΑ, διοργανώνει το ετήσιο συνέδριό της με ευρεία γκάμα θεμάτων σχετικών με τις γλώσσες, τη διδακτική, τη λογοτεχνία και τη μετάφραση.


Download

Κατεβάστε το τεύχος σε pdf πατώντας εδώ

τεύχος
192


Archive

Διαβάστε τα παλαιότερα τεύχη πατώντας εδώΑκαδημίας 52, Αθήνα
[email protected]
τηλ: 210 36 29 000


Unsubscribe: κάντε κλικ εδώ για να διαγραφείτε από το newsletter μας