Πρόγραμμα μαθητείας

Μαθητεία είναι η επαγγελματική εκπαίδευση στο πλαίσιο μιας μεταφραστικής εταιρείας, η οποία πραγματοποιείται για ορισμένο χρονικό διάστημα και με συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Η μαθητεία προσφέρει στους εκπαιδευόμενους μεταφραστές τα εξής οφέλη:

  • διαμόρφωση μιας ρεαλιστικής εικόνας των απαιτήσεων του επαγγέλματος,
  • πρακτική αξιοποίηση των γνώσεών τους στις σύγχρονες μεταφραστικές πρακτικές και τεχνολογίες και
  • απόκτηση της απαραίτητης για την αγορά εργασίας επαγγελματική εμπειρία.

Στο πρόγραμμα μαθητείας εντάσσεται ο καλύτερος σπουδαστής κάθε τμήματος του Μονοετούς Προγράμματος Εκπαίδευσης Μεταφραστών, με την προϋπόθεση ότι ο ασκούμενος έχει δυνατότητα φυσικής παρουσίας στην εταιρεία.

Technografia
Podium
Orco
LTES
Lexicon
Commit (Translate.One)
Rhyme&Reason

Ενημερωθείτε κάθε μήνα για όλα τα νεότερα σχετικά με το επάγγελμα του μεταφραστή!

210.3629000
[email protected]

Ακαδημίας 52
106 79, Αθήνα

Ωράριο γραμματείας
10:00 πμ - 8:00 μμ