Ιωάννης Σταυρακάκης

Ο Ιωάννης Σταυρακάκης είναι κάτοχος του MA in English with Language and Linguistics του Πανεπιστημίου του Aberdeen, καθώς και του MA in Translation του Πανεπιστημίου του Surrey. Έχει εργαστεί ως επαγγελματίας μεταφραστής και υπεύθυνος μεγάλων έργων τοπικής προσαρμογής (Localization Project Manager) για εταιρείες λογισμικού (Oracle, Google, Dell, κ.ά.). Από το 2008 έως το 2019 εργάστηκε στη Nokia, στο τμήμα σύνταξης τεχνικών εγχειριδίων ως υπεύθυνος διαχείρισης έργων τεχνικής τεκμηρίωσης (Customer Documentation Project Manager), ενώ παράλληλα ηγείται της διευθύνουσας ομάδας εργασίας ορολογίας, υπεύθυνης για όλα τα θέματα ορολογίας στη Nokia. Από το 2019 έως το 2020 εργάστηκε στην Omilia ως Product Documentation Lead και από το 2021 στην INTRASOFT International ως Lead Technical Writer, όπου, εκτός από την ευθύνη της ομάδας Product Documentation, έχει και την ευθύνη συντονισμού των μεταφραστικών έργων. Ως ελεύθερος επαγγελματίας, ασχολείται με τη μετάφραση και την τοπική προσαρμογή κειμένων κυρίως τεχνικού και τεχνολογικού περιεχομένου, ιστοτόπων αλλά και κειμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και με την επιμέλεια και τη διόρθωση κειμένων. Είναι μέλος της ΠΕΜ και πιστοποιημένος χρήστης του SDL Trados Studio (Advanced User).

Ενημερωθείτε κάθε μήνα για όλα τα νεότερα σχετικά με το επάγγελμα του μεταφραστή!

210.3629000
[email protected]

Ακαδημίας 52
106 79, Αθήνα

Ωράριο γραμματείας
10:00 πμ - 8:00 μμ